previous arrow
next arrow
Slider

Achtergrond 

Volgens de monitor Jeugdwerkloosheid 2014, zijn er begin 2014 ongeveer 18.400 Amsterdamse jongeren werkloos. Deze jongeren zoeken wel actief naar een baan maar kunnen deze niet vinden. Dat komt neer op 24% van de beroepsbevolking. In tegenstelling tot voorgaande jaren steeg de werkloosheid onder bijna alle groepen jongeren. Vooral de jongeren zonder startkwalificatie en de middelbaar opgeleide jongeren zijn veel vaker dan begin 2013 werkloos.  

Gemeente Amsterdam heeft in het kader van Bestrijding Jeugdwerkloosheid organisaties uitgenodigd om de jeugdwerkloosheid gezamenlijk aan te pakken. Ook wij hebben een eenmalige subsidie gekregen waarmee veertig  jongeren zijn opgeleid voor een duurzame arbeidsplaats. Uiteindelijk hebben zevenendertig van de veertig jongeren een reguliere baan verkregen, waarvan sommigen het combineerden met het oppakken van een vervolgstudie. Gemeente Amsterdam was zeer tevreden over de bereikte resultaten.    

Wegens dit succes heeft 4PeopleFoundation zich tot doel gesteld het project voort te zetten om met deze beproefde methode meer kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt te brengen.  

Doel:

Hoofddoelstelling is om de meest kwetsbare jongeren te bereiken, te begeleiden en klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, met name voor reguliere banen, wel of niet in combinatie met het hervatten van onderwijs of het oppakken van een vervolgstudie. 4PeopleFoundation heeft zich voorgenomen om met dit project de volgende concrete doelen te behalen: 

Jongeren zonder startkwalificatie stimuleren om hun opleiding weer op te pakken in combinatie met een parttime baan. 

Arbeidsfit: jongeren met voldoende opleidingsniveau kansen bieden om werkervaring op te doen en een gat in hun cv te voorkomen. 

Bieden van trainingen op het gebied werknemersvaardigheden, solliciteren en maken van een cv. 

Duurzaam plaatsing van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij ondernemers, eventueel in combinatie met training/opleiding.   

In goed overleg via het houden van zogenoemde ‘ronde tafelbijeenkomsten’ met jongeren en ondernemers uit Amsterdam heeft de stichting dit innovatieve projectplan ontwikkeld en nader uitgewerkt. Aangezien het projectplan in een goede samenwerking tussen de actoren tot stand is gebracht en waarin telkenmale afstemming over deelresultaten heeft plaatsgevonden, is draagvlak voor het project gewaarborgd. 

Het project wordt ondersteund door het Oranje Fonds!